Quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 20/11/2021, Thông tư số 15/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã bổ sung, làm rõ một số quy định liên quan đến trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.