Hỗ trợ thực chất để thủy sản, lâm sản đạt 27,5 tỷ USD xuất khẩu

Hỗ trợ thực chất để thủy sản, lâm sản đạt 27,5 tỷ USD xuất khẩu

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ, hỗ trợ các doanh nghiệp một cách thực chất, kịp thời, các chủ thể liên quan cùng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt mục tiêu xuất khẩu lâm sản 17,5 tỷ USD và thủy sản 10 tỷ USD trong năm 2023.