Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP

Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030. Trong đó, dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP.
Nợ nước ngoài của Việt Nam trong 5 năm qua không quá 50% GDP

Nợ nước ngoài của Việt Nam trong 5 năm qua không quá 50% GDP

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và đổi mới trong công tác quản lý nợ, đặc biệt là quản lý nợ nước ngoài. Tỷ trọng nợ nước ngoài của khu vực công có xu hướng giảm nhanh trong cơ cấu nợ nước ngoài của quốc gia, từ 73,6% năm 2010 xuống mức 63,4% năm 2015 và 43,7% năm 2020. Tốc độ tăng dư nợ nước ngoài của khu công cũng được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bồi đắp dư địa chính sách, kiềm chế nghĩa vụ nợ trực tiếp và dự phòng của ngân sách nhà nước.
Một số vấn đề về ngưỡng an toàn nợ nước ngoài

Một số vấn đề về ngưỡng an toàn nợ nước ngoài

Dựa trên số liệu thống kê từ các cuộc khủng hoảng nợ công xuất phát từ khủng hoảng nợ nước ngoài của một số nền kinh tế đang phát triển, bài viết chỉ ra rằng, không có ngưỡng nợ nước ngoài an toàn nào áp dụng chung cho tất cả các nước.