Trung bình mỗi tháng hệ thống ngân hàng xử lý được khoảng 6.300 tỷ đồng nợ xấu

Trung bình mỗi tháng hệ thống ngân hàng xử lý được khoảng 6.300 tỷ đồng nợ xấu

Tính đến cuối tháng 2/2023, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ngân hàng lên tới 2,91%, tổng nợ xấu gộp ước chiếm 5% tổng dư nợ, gần tương đương với tỷ lệ nợ xấu nền kinh tế phải đối mặt khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 bắt đầu có hiệu lực. Trung bình mỗi tháng hệ thống ngân hàng xử lý được khoảng 6.300 tỷ đồng nợ xấu, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ năm 2012 - 2017 trước khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực.
Cần thanh lọc mạnh mẽ hệ thống ngân hàng

Cần thanh lọc mạnh mẽ hệ thống ngân hàng

Muốn khơi thông thị trường vốn thì hệ thống ngân hàng phải được cải tổ một cách toàn diện và thực chất, trước thực trạng nhiều ngân hàng có sức khoẻ tài chính ngày càng yếu kém hiện nay.
Chứng khoán hóa xử lý nợ xấu ngân hàng: Nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc

Chứng khoán hóa xử lý nợ xấu ngân hàng: Nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc

Kế hoạch hành động Hà Nội vào năm 2000 trong khuôn khổ ASEAN mà các nước thành viên cam kết thực hiện đã đưa ra phương án hợp tác về phát triển thị trường vốn bao gồm 11 điểm, trong đó có cam kết về thức đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán hóa. Tuy nhiên, cho đến nay, chứng khoán hóa vẫn là một kỹ thuật mới đối với thị trường tài chính Việt Nam. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng phát triển chứng khoán hóa tại Hàn Quốc và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình tìm kiếm những giải pháp xử lý nợ xấu của nền kinh tế Việt Nam.
Nợ xấu ngân hàng có xu hướng tăng: Cần thêm giải pháp quản lý nợ xấu

Nợ xấu ngân hàng có xu hướng tăng: Cần thêm giải pháp quản lý nợ xấu

Thống kê từ số nợ xấu của nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam vừa công bố công khai trên các báo cáo tài chính quý I/2019 cho thấy, tổng số nợ xấu nội bảng của 22 ngân hàng đến hết tháng 3/2019 là hơn 84.200 tỷ đồng, tăng hơn 4.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Diễn biến này đòi hỏi cần tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu nợ xấu.