Ngân hàng nào cần nới room ngoại?

Ngân hàng nào cần nới room ngoại?

Theo các chuyên gia, cần nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt là những TCTD nhỏ, yếu kém.
Nới room ngoại có thể giúp Việt Nam nâng hạng thị trường

Nới room ngoại có thể giúp Việt Nam nâng hạng thị trường

Việc nới room không chỉ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp phù hợp với quy định về sở hữu nước ngoài tại các điều ước quốc tế, pháp luật chuyên ngành và chủ trương thu hút dòng vốn nước ngoài của Chính phủ, mà còn tăng tính minh bạch cho thị trường và đặc biệt sẽ góp phần đẩy nhanh việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.