Quảng cáo
Điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, công tác khuyến công thời gian qua là một trong những điểm sáng, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của toàn ngành công thương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.
Gần 2 tỷ USD vốn ODA vào nông nghiệp

Gần 2 tỷ USD vốn ODA vào nông nghiệp

Ngày 3/7/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị "Tổng kết 20 năm quản lý và thực hiện các chương trình, dự án ODA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".