Mục tiêu ngành kinh tế biển, thuần biển đóng góp khoảng 40-45% tổng thu ngân sách

Mục tiêu ngành kinh tế biển, thuần biển đóng góp khoảng 40-45% tổng thu ngân sách

Theo mục tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân tăng 7%/năm; trong đó, các ngành kinh tế biển, thuần biển đóng góp khoảng 40-45% tổng thu ngân sách của tỉnh Cà Mau. Thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu tập trung đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực ven biển, bao gồm cả hạ tầng các đô thị ven biển, ưu tiên đầu tư xây dựng trên đường bộ kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển liên kết vùng.