Thúc đẩy tăng trưởng, giảm bội chi: Dư địa để khai thác trong các tháng cuối năm

Thúc đẩy tăng trưởng, giảm bội chi: Dư địa để khai thác trong các tháng cuối năm

Nhấn mạnh tinh thần “không tô hồng, không bôi đen” mà nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng bản chất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, kết quả lớn nhất đạt được theo mục tiêu Trung ương, Quốc hội giao là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, giảm nợ công, giảm bội chi. Đây là dư địa để tiếp tục khai thác trong các tháng cuối năm và những năm tới đây.
Chính sách ban hành đều được triển khai nhanh, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến nền kinh tế

Chính sách ban hành đều được triển khai nhanh, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến nền kinh tế

Chiều tối ngày 18/9, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 450 đại biểu các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia trong nước và quốc tế, được kết nối 6 học viện và trường đại học minh chứng cho sự quan tâm rất lớn của xã hội, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thực trạng cơ cấu ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội

Thực trạng cơ cấu ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh đổi mới nền kinh tế đất nước, công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại ngân sách đã có những bước chuyển biến căn bản, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng cơ cấu lại ngân sách nhà nước ở Việt Nam thời gian qua, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ cấu ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.