Quảng cáo
“Thanh toán thông minh – Lợi ích đồng hành”

“Thanh toán thông minh – Lợi ích đồng hành”

Với mục tiêu trở thành “doanh nghiệp số” hàng đầu, đồng thời cung cấp thêm nhiều trải nghiệm và dịch vụ gia tăng phục vụ người tiêu dùng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/mã cổ phiếu PLX) đã triển khai thành công dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) mang tên “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành”.