Chấn chỉnh kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng để hoạt động lành mạnh, đúng hướng

Chấn chỉnh kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng để hoạt động lành mạnh, đúng hướng

Chia sẻ với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng giúp hoạt động khai thác bảo hiểm trở nên đa dạng, nhưng cũng tạo ra sự phức tạp hơn trong thời gian gần đây. Do đó, cần phải nhìn nhận lại và chấn chỉnh để hoạt động lành mạnh, đúng hướng.