Chấn chỉnh kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng để hoạt động lành mạnh, đúng hướng

PV. (t/h)

Chia sẻ với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng giúp hoạt động khai thác bảo hiểm trở nên đa dạng, nhưng cũng tạo ra sự phức tạp hơn trong thời gian gần đây. Do đó, cần phải nhìn nhận lại và chấn chỉnh để hoạt động lành mạnh, đúng hướng. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Phóng viên: Xin Bộ trưởng đánh giá vài nét sơ lược về sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thị trường bảo hiểm ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước; cũng như một phần đem lại sự bảo vệ về tài chính, sức khỏe cho Nhân dân. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang hoạt động an toàn, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện. Các sản phẩm và chất lượng dịch vụ được tăng cường ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm.

Tuy nhiên, cũng thẳng thắn thừa nhận, trong quá trình tăng trưởng nhanh về “lượng”, thì “chất” chưa có sự phát triển tương xứng. Điển hình là thời gian vừa qua, thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ đã phát sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ chăm sóc và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. 

Nếu như trước đây, thị trường chỉ có kênh đại lý truyền thống, thì thời gian qua đã hình thành thêm nhiều kênh phân phối khác mà điển hình là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance). Kênh này giúp hoạt động khai thác bảo hiểm trở nên đa dạng, nhưng cũng tạo ra sự phức tạp hơn trong thời gian gần đây. Do đó, cần phải nhìn nhận lại và chấn chỉnh để hoạt động lành mạnh, đúng hướng. 

Qua phản ánh của báo chí, dư luận, cũng như công tác quản lý, giám sát, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã tăng cường nhiều giải pháp để chấn chỉnh những điểm còn tồn tại trong triển khai hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm nhân thọ nói chung và kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng nói riêng.

Phóng viên: Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng đến nay kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đã phát triển nhanh chóng và được các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xác định là một trong hai kênh phân phối chủ lực cùng với kênh đại lý bảo hiểm. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về tiềm năng của kênh phân phối mới này tại Việt Nam?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng là một kênh tiềm năng. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, kênh này đã khẳng định được hiệu quả tốt. Ở Việt Nam, kênh này mới phát triển trong những năm gần đây nhưng có sự phát triển nhanh, mang lại doanh thu không nhỏ cho các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là cơ hội cho thị trường bao hiểm đa dạng hóa kênh phân phối, nhưng rõ ràng trong triển khai thực tế còn có nhiều vấn đề cần phải thay đổi, hoàn thiện để phát triển minh bạch, đúng định hướng.

Phóng viên: Một số chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân lớn làm cho nhiều khách hàng bức xúc về chất lượng thị trường bảo hiểm nhân thọ đó là vì kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Trên thực tế, các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng đã nhìn thấy các vấn đề phát sinh và khẩn trương vào cuộc để thay đổi. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần làm việc với nhau và có văn bản chấn chỉnh các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm phải nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ pháp luật, cấm các hành vi mới chào, lôi kéo, tư vấn không đầy đủ khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Riêng với Bộ Tài chính, chúng tôi đã chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo sự quản lý song hành từ phía các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bảo hiểm. 

Đối với công tác hoàn thiện pháp lý, nhiều quy định mới về đại lý bảo hiểm (bao gồm cả kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) đã được cụ thể hóa theo hướng chặt chẽ, đầy đủ hơn trong các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và kỳ vọng sẽ được ban hành sớm để chấn chỉnh hoạt động, tăng cường chất lượng theo hướng bảo vệ quyền lợi khách hàng của kênh phân phối này.

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, cần rà soát lại các sản phẩm bảo hiểm, đơn giản hoá quy tắc, điều khoản, tăng cường việc công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm bảo hiểm và hoạt động của mình. Doanh nghiệp bảo hiểm phải rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, cần thường xuyên đào tạo, đào tạo lại, nâng cao chất lượng đào tạo các đại lý để tăng chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng.

Về phía khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ cho chính mình, đồng thời giảm thiểu tranh chấp phát sinh về sau.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!