Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Ngày 20/09/2023, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (cơ sở Vĩnh Tuy) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm, đánh dấu một hành trình giảng dạy và học tập mới của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.