Hoàn tiền cho Thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business

Hoàn tiền cho Thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business

Từ ngày 08/5/2023, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Hoàn tiền đến 20% cho Thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business” dành cho khách hàng tổ chức phát hành mới Thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business.