Quảng cáo
Chiến lược phát triển tương lai của kinh tế tuần hoàn

Chiến lược phát triển tương lai của kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi từ kinh tế thẳng sang kinh tế tuần hoàn là thiết yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam. Việt Nam đang dần thay đổi cách tiếp cận, chuyển đổi từ mô hình “kinh tế truyền thống” sang “kinh tế tuần hoàn”.
Ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận phục hồi, phát triển nhanh

Ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận phục hồi, phát triển nhanh

Trong 9 tháng năm 2022, ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đón hơn 2,19 triệu lượt khách, tăng 93,2% so cùng kỳ, đạt 115,5%; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 1.634 tỷ đồng, tăng 124,8% so cùng kỳ năm 2021, đạt 116,7% kế hoạch năm 2022 đề ra.
Quan điểm, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Quan điểm, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Trong xu thế hội nhập, đổi mới, phát triển mạnh mẽ Việt Nam đã lựa chọn chiến lược phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững để thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Trong quá trình hội nhập, phát triển, chủ trương, quan điểm về phát triển công bằng, bền vững được Việt Nam không ngừng bổ sung và hoàn thiện.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài viết với tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững." Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.