Khung pháp lý về phát hành trái phiếu riêng lẻ ở Việt Nam hiện nay

Khung pháp lý về phát hành trái phiếu riêng lẻ ở Việt Nam hiện nay

Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là cấu phần có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thị trường tài chính. Đi đôi với sự phát triển nóng, trên thị trường cũng đã bắt đầu xuất hiện một số hành vi gian lận, vi phạm các quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Để hạn chế tình trạng này, khung pháp lý về chào bán và giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm ban hành đầy đủ từ cấp Luật, Nghị định đến các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bài viết dưới đây sẽ hệ thống lại các quy định pháp lý ở Việt Nam liên quan đến vấn đề thời sự này.
Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại một số quốc gia ở châu Á

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại một số quốc gia ở châu Á

Ở các quốc gia châu Á, nhất là khu vực ASEAN+3, huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành kênh huy động vốn lớn trong mối tương quan với kênh vay vốn từ ngân hàng và kênh huy động vốn cổ phần qua thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, quá trình xây dựng, quy mô phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở mỗi quốc gia là khác nhau.
Lựa chọn mô hình để phát triển thương hiệu cho trái cây đặc sản

Lựa chọn mô hình để phát triển thương hiệu cho trái cây đặc sản

Những năm gần đây, trái cây Việt Nam có bước cải tiến rõ rệt về chất lượng. Tuy nhiên, tình trạng cung ứng nhóm sản phẩm này chưa được chuyên nghiệp, chưa được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng cũng như tiêu thụ, chưa tạo ra được vị thế riêng đối với các loại trái cây đặc sản. Nhiều địa phương chưa có chiến lược phát triển sản xuất và kinh doanh để duy trì tính ổn định chất lượng và phát triển thị trường cho các sản phẩm trái cây. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình phát triển thương hiệu các trái cây đặc sản Việt Nam nhằm xác định “tên tuổi và chỗ đứng” trên thị trường, tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân là cấp thiết hiện nay.
Lời tâm huyết từ doanh nghiệp

Lời tâm huyết từ doanh nghiệp

Rất nhiều ý kiến tâm huyết của các doanh nghiệp tư nhân gửi đến Chính phủ, chỉ ra những tồn tại và tìm lời giải cho bài toán phát triển kinh tế trong giai đoạn mới