Bến Tre tập trung tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã phi nông nghiệp

Bến Tre tập trung tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã phi nông nghiệp

Hiện toàn tỉnh Bến Tre hiện có 172 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, có 28/40 HTX phi nông nghiệp trên các lĩnh vực đang hoạt động. Hiện nay, các HTX phi nông nghiệp đang từng bước đổi mới, chủ động trong xây dựng bộ máy tổ chức, phương án sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.
Ðể kinh tế phi nông nghiệp phát huy tiềm năng

Ðể kinh tế phi nông nghiệp phát huy tiềm năng

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau có hơn 200.000 lao động phải đi làm ăn xa ngoài tỉnh. Nhận thấy được điều này, các địa phương đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thủ công, các hợp tác xã (HTX) dịch vụ... vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vừa giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn.
Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, do năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng trong ngành nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây có xu hướng giảm, nông nghiệp phát triển kém bền vững, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn ít và có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, cần triển khai các giải pháp như: cụ thể hóa các chủ trương, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài thành các nhiệm vụ cụ thể, triển khai đến các địa phương.