Bất động sản phía Nam Hà Nội bắt đầu trở lại

Bất động sản phía Nam Hà Nội bắt đầu trở lại

Sau giai đoạn tương đối trầm lắng so với các khu vực khác, thị trường bất động sản khu vực phía Nam Hà Nội được kỳ vọng sẽ nhộn nhịp trở lại khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn hoàn thành.