Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19, dạy học trực tuyến đang là hướng đi phù hợp để hướng tới chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Tuy nhiên, việc dạy học trực tuyến (E-learning) mới chỉ được triển khai ở Việt Nam từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần sớm có giải pháp để sớm khắc phục.