Chỉ số VN30 sẽ loại PNJ và thêm vào VIB trong kỳ tái cơ cấu quý III/2022?

Chỉ số VN30 sẽ loại PNJ và thêm vào VIB trong kỳ tái cơ cấu quý III/2022?

Bộ chỉ số HOSE - Index, VNX - Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý III/2022 trong thời gian tới sau khi chốt số liệu vào ngày 30/6. SSI Research đã đưa ra ước tính thay đổi danh mục của các chỉ số trên trong kỳ tái cơ cấu này.