Nâng cao đời sống cho người lao động

Nâng cao đời sống cho người lao động

Năm 2022 đã qua, mặc dù trải qua một năm đầy khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đối với Công ty Qualifoods là một năm thành công ở khía cạnh “lợi nhuận tình cảm” của người lao động dành cho Công ty ngày càng tăng cao.