Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng.
Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt bước tiến dài trong hợp tác song phương. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.