Chậm chuyển đổi mô hình quản lý chợ

Chậm chuyển đổi mô hình quản lý chợ

Dù UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Công Thương đã ban hành văn bản đề nghị chuyển đổi các ban quản lý chợ truyền thống sang mô hình doanh nghiệp quản lý từ nhiều tháng trước, nhưng đến nay việc triển khai tại nhiều địa phương rất chậm chạp, thậm chí chưa có sự chuyển biến.
Chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống

Hệ thống phân phối thương mại tại TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) gồm 239 chợ truyền thống, 206 siêu thị, 49 trung tâm thương mại, hơn 2.500 cửa hàng tiện lợi. Trong đó, các chợ truyền thống cung cấp từ 50%-70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân TPHCM. Tuy nhiên, tình hình quản lý kinh doanh tại các chợ trên địa bàn TPHCM cũng đang gặp phải không ít vấn đề cần thay đổi.