Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế-xã hội của khu vực, lưu vực sông.