Ngân hàng số hướng đến mô hình tự phục vụ

Ngân hàng số hướng đến mô hình tự phục vụ

Ngân hàng số hướng tới tự phục vụ là một sáng kiến phù hợp với xu hướng hiện nay và cải thiện đáng kể trải nghiệm của khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp.