Quảng cáo
Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 về đích sớm

Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 về đích sớm

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, song các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu (XK) đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt "mục tiêu kép" là vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Đến tháng 10, kim ngạch XK của tỉnh Quảng Ngãi đã vượt kế hoạch năm 2021, hứa hẹn những bứt phá mới trong năm 2022.