Quảng cáo
Tiến trình Brexit: Tiếp tục bế tắc

Tiến trình Brexit: Tiếp tục bế tắc

Gần 3 năm sau cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, và 17 ngày trước thời hạn ra khỏi khối, Thủ tướng Anh Theresa May tiếp tục thất bại trong tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội Anh đối với thoả thuận Brexit giữa Anh và EU. Bế tắc này đẩy Anh đối mặt với khả năng Brexit mà không có thỏa thuận nào.