Trung Quốc “cởi trói” FDI

Trung Quốc “cởi trói” FDI

Luật đầu tư nước ngoài vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua không chỉ nới lỏng nhiều quy định, mà còn bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại quốc gia này.