Nhóm cổ phiếu cơ bản tốt, vốn hóa lớn sẽ tiếp tục hút dòng tiền trong nửa cuối năm 2022

Nhóm cổ phiếu cơ bản tốt, vốn hóa lớn sẽ tiếp tục hút dòng tiền trong nửa cuối năm 2022

Sau những biến động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022, nhóm cổ phiếu đầu cơ nhìn chung đã “lặng sóng” đi rất nhiều trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối quý II, thị trường cũng đã chứng kiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trong nửa cuối năm 2022.