Thu lệ phí trước bạ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện ra sao?

Thu lệ phí trước bạ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện ra sao?

Ngày 01/12/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14767/BTC-TCT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố giải đáp các vướng mắc về thu lệ phí trước bạ phương tiện giao thông khi áp dụng theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ