Hoàn thiện dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Hoàn thiện dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Việc xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) cần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, bảo vệ quyền con người, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc nói riêng, đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
 Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội

Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội

Bạo lực gia đình (BLGĐ) đang là vấn nạn của xã hội, vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm, tính mạng của mỗi cá nhân, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em... Chính vì vậy, để xóa bỏ BLGĐ, rất cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội.
Nhiều giải pháp mạnh với buôn lậu thuốc lá

Nhiều giải pháp mạnh với buôn lậu thuốc lá

Buôn lậu thuốc lá không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, sức khỏe và việc làm của người dân. Để chủ động ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã triển khai nhiều giải pháp mạnh.