Ông Mai Xuân Thành được giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Ông Mai Xuân Thành được giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Chiều ngày 15/2/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.