Ông Mai Xuân Thành được giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Việt Dũng

Chiều ngày 15/2/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Mai Xuân Thành.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Mai Xuân Thành.

Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Về phía Tổng cục Hải quan có sự tham dự của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, Ban Lãnh đạo cũng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc mừng Tổng cục Thuế đã kiện toàn được Ban Lãnh đạo và chúc mừng ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, quá trình phấn đấu và trưởng thành trong hơn 28 năm tại Tổng cục Hải quan, ông Mai Xuân Thành được Lãnh đạo và cấp ủy cơ quan đánh giá là một cán bộ luôn thể hiện được năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm trong công việc; là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ chuyên môn sâu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm, có khả năng tập hợp quần chúng, có mối quan hệ phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Với trình độ, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của ông Mai Xuân Thành, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát huy được thành quả tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước để lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Thuế thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

"Trước mắt, công việc đặt ra hết sức nặng nề, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Mai Xuân Thành chung tay cùng tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Toàn ngành Thuế tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội giao.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các khâu quy trình quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích rủi ro bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030...

Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế chúc mừng Tân Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành.
Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế chúc mừng Tân Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Xuân Thành trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng, tín nhiệm và giới thiệu giao nhiệm vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn, nặng nề, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin cậy của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ông Mai Xuân Thành cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ, ngành Thuế là một ngành lớn có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, với cơ cấu bộ máy được tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện với gần 40.000 cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Đối tượng quản lý lớn, đa dạng với trên 850.000 người nộp thuế là doanh nghiệp, gần 2 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, trên 18 triệu người nộp thuế phi nông nghiệp và trên 20 triệu người nộp thuế cá nhân; quản lý số thu ngân sách chiếm trên 80% tổng số thu ngân sách nhà nước...

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu nhận nhiệm vụ.
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Mai Xuân Thành hứa sẽ luôn nỗ lực, cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả quý báu của các đồng chí Lãnh đạo tiền nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Xuân Thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính; sự phối hợp, hợp tác nhiều hơn nữa của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; sự phối hợp, đoàn kết của Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng như lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Thuế và toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống, ngành Thuế sẽ tiếp tục đạt được những thành quả to lớn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao" - Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành bày tỏ.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chúc mừng tập thể Tổng cục Thuế và cá nhân ông Mai Xuân Thành. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn khẳng định, từ năm 1994 bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Hải quan cho đến nay, trải qua nhiều cương vị công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của ngành Hải quan, ông Mai Xuân Thành luôn hoàn thành mọi công việc được giao.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục được nâng cao, hợp tác giữa cơ quan thuế - hải quan ngày càng được chuẩn hoá, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được  giao.

Trước đó, ngày 14/2/2023, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 188/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.