Đăng ký doanh nghiệp 2018: Tăng trưởng cao mà sao vẫn khó

Đăng ký doanh nghiệp 2018: Tăng trưởng cao mà sao vẫn khó

Doanh nghiệp thành lập mới tăng chậm lại 3,5%. Doanh nghiệp gặp khó khăn tăng đột biến 47,2%. Tổng lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản xấp xỉ 81,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Bức tranh doanh nghiệp năm 2018 cho thấy nhiều gam màu xám trong bối cảnh tăng trưởng dự kiến có nhiều khởi sắc.