Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro

Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro

Hiện nay, tình trạng nhiều người dân tham gia vào các kênh đầu tư không được pháp luật Việt Nam công nhận đang có xu hướng tăng lên, nhất là tại các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính và khuyến cáo các nhà đầu tư đặc biệt cẩn trọng.