Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh quyết tâm đoàn kết, hợp lực, vượt lên những thách thức, khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ với mục tiêu “Giữ vững sự ổn định, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực công tác cho cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG), tham gia thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội”.
Agribank hướng tín dụng vào lĩnh vực năng lượng xanh, sạch

Agribank hướng tín dụng vào lĩnh vực năng lượng xanh, sạch

Triển khai kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020, Agribank đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn hệ thống thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng; đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng gắn với quản lý môi trường, xã hội; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về hoạt động cấp tín dụng xanh…
Để người dân không bị bỏ lại vì quy hoạch treo

Để người dân không bị bỏ lại vì quy hoạch treo

Khi TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) công bố 180 dự án không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở các quận huyện, hay nói nôm na là xóa quy hoạch treo, người dân nằm trong vùng bị quy hoạch treo rất hồ hởi.