Xu thế phát triển sản phẩm hợp đồng quyền chọn

Xu thế phát triển sản phẩm hợp đồng quyền chọn

Sản phẩm hợp đồng quyền chọn đã được các nước phát triển với các sản phẩm đa dạng trên các loại tài sản cơ sở từ chỉ số chứng khoán, cổ phiếu đơn lẻ, đến tiền tệ, lãi suất. Hầu hết các Sở giao dịch đã phát triển sản phẩm index future sau một thời gian sẽ phát triển sản phẩm index option.