Xu thế phát triển sản phẩm hợp đồng quyền chọn


Sản phẩm hợp đồng quyền chọn đã được các nước phát triển với các sản phẩm đa dạng trên các loại tài sản cơ sở từ chỉ số chứng khoán, cổ phiếu đơn lẻ, đến tiền tệ, lãi suất. Hầu hết các Sở giao dịch đã phát triển sản phẩm index future sau một thời gian sẽ phát triển sản phẩm index option.

Chuyên đề sản phẩm hợp đồng quyền chọn thu hút được sự quan tâm của giới chuyên gia và đầu tư chứng khoán.
Chuyên đề sản phẩm hợp đồng quyền chọn thu hút được sự quan tâm của giới chuyên gia và đầu tư chứng khoán.

Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) phối hợp với CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức buổi hội thảo chuyên đề với các CTCK thành viên về sản phẩm hợp đồng quyền chọn nhằm giúp các thành viên thị trường hiểu rõ hơn về sản phẩm hợp đồng quyền chọn và hỗ trợ các thành viên trong quá trình nghiên cứu triển khai sản phẩm này trong tương lai.

Tại hội thảo, các chuyên gia của HNX và VSD đã chia sẻ về xu thế phát triển của hợp đồng quyền chọn trên thế giới, cách định giá hợp đồng quyền chọn, cơ chế niêm yết, giao dịch, ký quỹ, bù trừ, và thanh toán hợp đồng quyền chọn.  

Theo đó, hợp đồng quyền chọn là chứng khoán phái sinh xác nhận quyền của nguời mua và nghĩa vụ của nguời bán thực hiện 1 trong các nghĩa vụ: mua/bán một số lượng tài sản cơ sở/hợp đồng tương lai nhất định theo mức giá đã đuợc xác định trước, tại thời điểm trước hoặc vào một ngày được ấn định trong tương lai hoặc thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm truớc hoặc vào một ngày nào đó trong tuơng lai.

Bà Chen Wan-Yu, Giám đốc phụ trách Phòng quản lý rủi ro, CTCK Yuanta Futures Đài Loan chia sẻ về những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi ro đối với sản phẩm hợp đồng quyền chọn.
Bà Chen Wan-Yu, Giám đốc phụ trách Phòng quản lý rủi ro, CTCK Yuanta Futures Đài Loan chia sẻ về những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi ro đối với sản phẩm hợp đồng quyền chọn.

Hợp đồng quyền chọn mua cho phép người nắm giữ hợp đồng được phép mua một tài sản tại một giá xác định trước vào một thời điểm nhất định. hợp đồng quyền chọn bán cho phép người nắm giữ hợp đồng được phép bán một tài sản tại một giá xác định trước vào một thời điểm nhất định

Trên thế giới, sản phẩm hợp đồng quyền chọn đã được các nước phát triển với các sản phẩm đa dạng trên các loại tài sản cơ sở từ chỉ số chứng khoán, cổ phiếu đơn lẻ, đến tiền tệ, lãi suất. Hầu hết các Sở giao dịch đã phát triển sản phẩm index future sau một thời gian sẽ phát triển sản phẩm index option. Trong số top 20 sản phẩm phái sinh có tài sản cơ sở là chứng khoán được giao dịch nhiều nhất có tới 12 sản phẩm hợp đồng quyền chọn.

Đáng chú ý, diễn giả đến từ Đài Loan, bà Chen Wan-Yu (Sandy Chen), Giám đốc phụ trách (MIC) Phòng quản lý rủi ro, CTCK Yuanta Futures Đài Loan chia sẻ về những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi ro đối với sản phẩm hợp đồng quyền chọn. Theo bà Chen, thị trường phái sinh Đài Loan ra đời từ năm 1997 đến nay đã phát triển đa dạng các sản phẩm phái sinh.

Bà Chen đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý các trường hợp rủi ro do mất thanh khoản, cơ chế phòng ngừa những lỗ hổng trong cơ chế ký quỹ và những việc cần chuẩn bị trước khi tham gia thị trường, đặc biệt lưu ý một số lỗi có thể gặp phải như chỉ quan tâm đến rủi ro mất khả năng thanh toán hoặc ngược lại bỏ qua rủi ro thanh khoản, chỉ dựa trên cơ chế ký quỹ để xử lý rủi ro, chỉ để ý đến rủi ro tuyến tính, chỉ có những người thuộc bộ phận quản lý rủi ro mới quan tâm đến rủi ro.

Công ty Yuanta Futures được thành lập từ năm 1997 và là một trong 9 công ty con thuộc Tập đoàn Yuanta Financial Holdings. Tập đoàn Yuanta Financial Holdings hiện nắm giữ 20% cổ phần của Sở GDCK TAIFEX. Theo thống kê của TAIFEX năm 2018, Yuanta Futures là công ty có thị phần lớn nhất đối với cả hợp đồng tương lai (23,93%) và hợp đồng quyền chọn (18,04%). Đối với sản phẩm hợp đồng quyền chọn, Yuanta Futures cung cấp dịch vụ cho hợp đồng quyền chọn trên chỉ số và cổ phiếu đơn lẻ, với nhiều nền tảng giao dịch.