Samsung đầu tư 206 tỷ USD trong 3 năm tới

Samsung đầu tư 206 tỷ USD trong 3 năm tới

Tập đoàn Samsung dự kiến đầu tư thêm 240 nghìn tỷ won (206 tỷ USD) ba năm tới nhằm mở rộng hiện diện trong các lĩnh vực dược phẩm sinh học, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và robot.