Kiểm soát thị trường giá cả ngay từ những tháng đầu năm

Kiểm soát thị trường giá cả ngay từ những tháng đầu năm

Trước xu hướng tăng giá các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu, năng lượng sau Tết, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung kiểm soát giá cả ngay từ những tháng đầu năm.