Shinhan Life Việt Nam hợp tác với Shinhan Finance mở rộng kênh phân phối bảo hiểm

Shinhan Life Việt Nam hợp tác với Shinhan Finance mở rộng kênh phân phối bảo hiểm

Ngày 28/6/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) và Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đã ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Shinhan Finance sẽ trở thành đối tác chiến lược của Shinhan Life Việt Nam và triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Shinhan Life Việt Nam trên các kênh phân phối của Shinhan Finance.