Cẩn trọng việc Fed thắt chặt tiền tệ

Cẩn trọng việc Fed thắt chặt tiền tệ

Nhiều chuyên gia cho rằng dù Fed đẩy mạnh siết chặt tiền tệ không tác động mạnh tới Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn cần cẩn trọng ứng phó với động thái này.