HOSE cảnh báo về việc mạo danh để lừa đảo

HOSE cảnh báo về việc mạo danh để lừa đảo

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để mời gọi các nhà đầu tư trong các hội nhóm trên mạng xã hội.