HOSE cảnh báo về việc mạo danh để lừa đảo

Minh Lâm

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để mời gọi các nhà đầu tư trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo về việc mạo danh để lừa đảo.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo về việc mạo danh để lừa đảo.

Đại diện HOSE khẳng định, các thông tin trên là hoàn toàn giả mạo. HOSE không mời gọi các nhà đầu tư tham gia bất kỳ các hoạt động đầu tư nào trên mạng xã hội.

Theo Luật Chứng khoán, ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con (Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, thông tin của HOSE để lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích.

HOSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Để tham khảo các công bố thông tin của thành viên thị trường cũng như các thông báo trên HOSE, nhà đầu tư có thể truy cập cổng thông tin chính chức của HOSE qua trang thông tin điện tử và trang fanpage của HOSE.