Cải tiến đổi mới quy trình cho vay tại các ngân hàng thương mại trong giai đoạn chuyển đổi số

Cải tiến đổi mới quy trình cho vay tại các ngân hàng thương mại trong giai đoạn chuyển đổi số

Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động truyền thống, đem lại nguồn doanh thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Do vậy trong bối cảnh chuyển đổi số ngày một mạnh mẽ trong nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, cải tiến đổi mới quy trình cho vay nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng là hết sức cần thiết. Bài viết sẽ phân tích cụ thể sự cần thiết cải tiến đổi mới quy trình cho vay, các nguyên tắc và quy trình cải tiến đổi mới quy trình cho vay dựa trên phân tích tổng hợp các vấn đề lý luận và các nghiên cứu đã công bố có liên quan.
Giải pháp đẩy nhanh quá trình số hóa của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp đẩy nhanh quá trình số hóa của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan đến ngân hàng số, tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ của các ngân hàng Việt Nam. Kết quả cho thấy, ngành Ngân hàng Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cung cấp các dịch vụ như xác thực giọng nói, ngân hàng số sáng tạo, chi nhánh giao dịch tự động, số hóa kênh quầy, định danh điện tử (eKYC), ngân hàng hợp kênh, ngân hàng số từ ví điện tử... Bài viết đưa ra các giải pháp đẩy nhanh quá trình số hóa của các ngân hàng Việt Nam.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp (DN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Thực trạng và giải pháp phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Ngân hàng số là loại hình có nhiều điểm khác với mô hình ngân hàng truyền thống từ pháp lý, phương thức triển khai đến dịch vụ khách hàng... đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm và xây dựng lộ trình phát triển. Nghiên cứu này phân tích thực trạng triển khai ngân hàng số của các ngân hàng thương mại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp/khuyến nghị phát triển ngân hàng số.
Đẩy nhanh tiến độ số hóa

Đẩy nhanh tiến độ số hóa

Sau hơn 8 tháng thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) đã cho thấy, việc thực hiện đề án này đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.
Agribank góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Agribank góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Nhằm góp phần thực hiện tốt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) của Chính phủ giai đoạn 2021 – 2025, thời gian qua, Agribank đã tăng tốc chuyển đổi, đa dạng hoá hệ sinh thái số; mở rộng cung cấp các dịch vụ thanh toán trên nền tảng công nghệ hiện đại, từng bước tạo thói quen TTKDTM cho các khách hàng.
Hướng tới 100% thủ tục hải quan được số hóa và thực hiện bằng phương thức điện tử

Hướng tới 100% thủ tục hải quan được số hóa và thực hiện bằng phương thức điện tử

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 707/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể: 100% thủ tục hải quan được số hóa và thực hiện bằng phương thức điện tử; 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số...