Cổ phiếu ngành bán lẻ sẽ “tăng từ từ” trong những tháng cuối năm?

Cổ phiếu ngành bán lẻ sẽ “tăng từ từ” trong những tháng cuối năm?

Về lý thuyết, càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm càng cao, giúp ngành Bán lẻ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, sau đợt giãn cách kéo dài ở nhiều tỉnh thành, nền kinh tế bị đóng cửa, thu nhập và hành vi tiêu dùng của nhiều người dân đã có ít nhiều thay đổi trong ngắn hạn. Do đó, tăng trưởng của ngành bán lẻ chưa có nhiều bứt tốc mà sẽ... từ từ tăng.