S&P nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank

S&P nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) vừa nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ mức ổn định lên mức tích cực. Đánh giá về định hạng nhà phát hành dài hạn và định hạng nhà phát hành ngắn hạn không thay đổi so với kết quả xếp hạng của Vietcombank từ năm 2012 đến năm 2020 và tiếp tục thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng tại Việt Nam.