Thời của startup công nghệ

Thời của startup công nghệ

Nhiều startup hiện tại đang triệt để ứng dụng công nghệ để phát triển kinh doanh. Dù hoạt động trong mảng y tế, nông nghiệp, giặt sấy... điểm chung của những startup này là đều định hình doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ, xây dựng ứng dụng để kết nối khách hàng trong bối cảnh mới.