Cơ hội nào cho lĩnh vực ngân hàng số?

Cơ hội nào cho lĩnh vực ngân hàng số?

Mặc dù con số 2 "kỳ lân" của Việt Nam còn rất khiêm tốn so với tổng số 24 "kỳ lân" tại Đông Nam Á và 800 "kỳ lân" trên toàn thế giới, song là quốc gia với dân số trẻ đầy nhiệt huyết, cùng sự bùng nổ phát triển của ngành công nghệ trong thời gian qua, dư địa phát triển các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam còn rất lớn. Sự xuất hiện của những "Start-up kỳ lân" tiềm năng tại Việt Nam cho thấy cơ hội tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của quốc gia cũng như một dự báo tích cực cho mục tiêu sở hữu 10 "Start-up kỳ lân" tại Việt Nam vào năm 2030.