Những lợi ích khi sử dụng xe hybrid

Những lợi ích khi sử dụng xe hybrid

Xe hybrid (xăng lai điện) đang là xu thế của thời đại tiêu dùng “xanh” và thông minh. Những lợi ích của xe hybrid đối với người dùng đang góp phần thay đổi toàn diện cuộc sống.
Tổng cục Hải quan khảo sát nhu cầu sử dụng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan khảo sát nhu cầu sử dụng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và thiết kế thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người sử dụng, Tổng cục Hải quan tổ chức khảo sát ý kiến người sử dụng về các sản phẩm thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu hiện đang cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.
Tài sản đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ

Tài sản đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ

Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng là một trong những trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
Kế hoạch kiểm toán sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Kế hoạch kiểm toán sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 16/2 đến ngày 31/3/2022, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm toán việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 tại 32 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành cơ quan Trung ương. Báo cáo kết luận kiểm toán sẽ được công bố trước 31/5.
Hướng đến sự phát triển bền vững năng lượng Việt Nam

Hướng đến sự phát triển bền vững năng lượng Việt Nam

Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm định hướng dài hạn chiến lược an ninh năng lượng nói chung, sự phát triển bền vững, ổn định của ngành Năng lượng Việt Nam nói riêng.