Một vài cảm nghĩ về sự phát triển của Tạp chí Tài chính

Một vài cảm nghĩ về sự phát triển của Tạp chí Tài chính

Thấm thoắt đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển một Tạp chí Tài chính có uy tín, thương hiệu trong làng báo chí Việt Nam.. Là một cộng tác viên của Tạp chí Tài chính, tôi rất tự hào về những gì mà Tạp chí đã làm được trong thời gian qua.. Không thể phủ nhận vị thế, vai trò của Tạp chí Tài chính ngày càng xứng đáng là tạp chí chuyên ngành, chuyên sâu, chuyên nghiệp, được ghi nhận và đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ..
Bảo hiểm tiền gửi thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của hoạt động ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của hoạt động ngân hàng

Trong quá trình hội nhập và phát triển, với mục tiêu củng cố niềm tin và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định, an toàn và lành mạnh hệ thống ngân hàng, Bảo hiểm Tiền gửi (BHTG) Việt Nam đã chính thức được thành lập vào năm 1999. Sau 21 năm hoạt động, BHTG Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và các tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền nói riêng.
Sách trắng doanh nghiệp: Cơ hội để đánh giá lại sự phát triển

Sách trắng doanh nghiệp: Cơ hội để đánh giá lại sự phát triển

Với việc công bố Sách Trắng doanh nghiệp 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có bức tranh chân thực, toàn cảnh, đầy đủ và chính thống về tình hình phát triển doanh nghiệp (DN) để các nhà hoạch định chính sách, quản lý, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham khảo.